Молба до г-жа Цвета Караянчева – председател на Народното събрание

Молба до г-жа Цвета Караянчева - председател на Народното събрание Документ в PDF формат ТУК ДО: Г-ЖА ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА Председател на Народното Събрание КОПИЕ ДО: Г-Н ИСКРЕН ВЕСЕЛИНОВ Председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание МОЛБА от „Артекс Златен Век“ ООД, ЕИК: 175376051, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Неофит Рилски“ N2 46, действащо чрез управителя Весела Иванова Мирянова Относно: Искане с вх. № ПГ-939-01- 22/19.07.2019г. и становище с изх. № ПГ- 939-01-22/25.07.2019 г. по описа на НС УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, На 15.11.2019г. Инициативен комитет „Лозенец“ публикува и разпространи становище с изх. № ПГ-939-01-22/25.07.2019г, подписано от Председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание, с което се дава отговор на запитвания в Искане с вх. № ПГ-939-01-22/19.07.2019г. Въведените с горецитираното искане въпроси са свързани с предоставянето на тълкуване относно приложението и действието на чл. 153 и чл. 154 ЗУТ по отношение на заварени разрешения за строеж към момента на влизане в сила на ЗИД ЗУТ /ДВ. бр.13 от 07.02.2017Г./. По повод на горното,...
Прочети повече