ДНСК окончателно се произнесе, че Златен век е законен строеж въз основа на писмо от Висшия Административен съд (ВАС)

Източник: Народно събрание на Република България

Документ в PDF-формат

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
ДО:
АНДРЕЙ ЦЕКОВ
МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ДОКУМЕНТА ОТ ТУК

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ № 134 / 26.01.2007 г. на сграда Златен Век е с правно действие до 17.12.2024 г. реши Административен съд - София град

Решение № 6800 на АССГ – гр. София във връзка с разрешение за строеж на сграда Златен Век ТУК.

HOME АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – МЕДИЕН АРХИВ

Арх. Весела Мирянова

Арх. Весела Мирянова

Арх. Весела Мирянова: Урбанистичният пейзаж разчита на вдъхновена архитектура Публикация: Мениджър нюз Като доказан архитект Весела Мирянова инвестира в осъществяването на мечтите

Прочетете повече...