Сградата „Златен век“ е законна и продължава строителството

Артекс: Сградата „Златен век“ е законна и продължава строителството – Mediapool.bg

Вярно е, че в една демократична европейска държава всеки има право свободно и публично да изрази мнението си, без натиск, цензура или заплаха от налагане на наказание. Не по-малко вярно е обаче, че това право не може да се използва за накърняване правата и доброто име на другиго. Така постановява върховният закон на България.

Продължаването на строителството на сградата Златен век, след като същото беше незаконосъобразно и несправедливо спряно от властта в продължение на повече от две години, с произтичащите от това огромни щети за нашата компания, очевидно не се хареса на представителите на ИК „Лозенец“ и направи атаките им напоследък все по-ненавистни и агресивни, макар и по същество лишени от аргументи.

Интересен факт е, че критиците на проекта от ИК „Лозенец“ не протестираха през 1996 г., когато е приет и влязъл в сила плана, предвиждащ построяването на висока сграда именно на това място, нито протестираха през 2007 г., когато е издадено разрешението на строеж, нито през 2010 г., когато е открита строителната площадка, нито през 2012 г., когато разрешението е било презаверено (а между другото заповедта за презаверка е парафирана лично от г-н Борис Милчев – сега, в новата си битност на политик, вече основен противник на проекта). Излиза, че проблемът на това място в кв. Лозенец да има висока сграда не е стоял на дневен ред цели 25 години. Протестите започнаха, едва когато АРТЕКС придоби проекта и започна неговата реализация – ето защо налице са основания да се съмняваме в безкористната мотивация на представителите на ИК „Лозенец“ и да я разглеждаме техните действия най-вече като атака срещу компанията.

Ние не бихме си позволили да коментираме едно или друго персонално назначение, направено от служебното или което и да е друго правителство. Независимо от всички внушения, които се разпространяват и опитите за манипулиране на общественото мнение – АРТЕКС прави само това, което умее най-добре – строи за хората! Ние не сме ангажирани с политика и не сме зависими от политиците; нашата компания никога не ползвала, нито има намерение да ползва обществен ресурс. Ето защо, искаме да вярваме, че този път властта няма да се поддаде на политически натиск в условия на предизборна кампания и ще действа строго професионално при извършване на проверката. Искаме да разчитаме на институционален стабилитет, независимо от каквито и да е било персонални промени в ръководствата на институциите, на предвидимост на инвестиционната среда и равно третиране на базата на закона. Иначе по какво би си отличавал новият управленски модел от този, който обществото се опитва да демонтира?

Не е вярно твърдението на ИК „Лозенец“, че до момента ДНСК се е въздържала от вземане на отношение по темата за валидността на разрешението за строеж и от предприемане на мерки по този въпрос. Преди две години, ДНСК, в лицето на тогавашния ѝ началник, изрично заяви, че счита разрешението за валидно, като потвърди тази своя позиция по време на съдебния процес. Позиция, която не отговаря на правно необоснованите желанията на ИК „Лозенец“, не е липса на позиция.

Не е вярно твърдението на ИК „Лозенец“, че АРТЕКС се позовава на обратно действие на новата разпоредба на чл. 153 от ЗУТ. Към датата на влизане в сила на новия закон разрешението е било валидно, строителството по него е продължавало, т.е. налице е било заварено правоотношение. Съгласно правната доктрина и съдебната практика новият материален закон се прилага по отношение на заверени правоотношения, като ги преурежда занапред. В този смисъл десетгодишният срок на валидност се прилага по отношение на разрешението за строеж на „Златен век“. И да, два различни състава на първоинстанционния съд, разгледаха в мотивите си валидността на разрешението и постановиха, че същото ще има действие най-рано до 19.11.2022 г. Действително, Върховният административен съд намери, че този въпрос не е относим към основния предмет на делото и не следва да се разглежда, но по същество не оспори верността на изводите относно валидността, направени от първата инстанция.

Не е вярно твърдението на ИК „Лозенец“, че от решението на ВАС ставало ясно, че ДНСК тепърва следва да се произнесе относно срока на разрешението за строеж и законността на продължаващото строителство. Нищо такова не става ясно от решението на ВАС. От решението става ясно единствено, че сградата отговаря на всички законови и технически изисквания и че строежът е незаконосъобразно спрян. А ДНСК може да извършва когато и колкото прецени проверки, просто защото това са основни правомощия на институцията по закон.

Не са верни и твърденията на ИК „Лозенец“ за закриване на гледката към планината, за препятстване на ослънчаването на съседните сгради и за проблеми с трафика. Толкова много лъжи, изречени в името на разрушението!

Сградата е законна и строителството продължава!