Решение № 6800 на АССГ – гр. София

Разрешение за строеж № 134 / 26.01.2007 г. на сграда Златен Век е с правно действие до 17.12.2024 г.реши Административен съд – София град

Решение № 6800 на АССГ – гр. София във връзка с разрешение за строеж на сграда Златен Век – ТУК.