ДНСК окончателно се произнесе, че Златен век е законен строеж въз основа на писмо от ВАС!

ДНСК-Народно събрание за Златен век

Документ в PDF-формат ТУК

Източник: Народно събрание на Република България