РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ №134 – 26.01.2007 г.

Разрешение за строеж №134 от 26.01.2007 г.

Разрешение за строеж №134 от 26.01.2007 г.
[bws_pdfprint display=’pdf,print’]