ОТГОВОР от Главния архитект на СО – 25.04.2019 г.

ОТГОВОР от Главния архитект на СО – 25.04.2019 г.

Документ в PDF – формат ТУК