КОНСТАТИВЕН АКТ (образец 3) – 17.11.2017

Констативен акт – образец 3

За установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

Документ в PDF – формат