ЖАЛБА до ДНСК – 8.09.2017 г.

ЖАЛБА до ДНСК срещу мълчалив отказ за допълване на разрешение за строеж – 8.09.2017 г.

Документ в PDF – формат ТУК