ПРАВНО СТАНОВИЩЕ

от проф. Огнян Герджиков
Явор Зартов
проф. Иван Тодоров

Относно: издадената незаконосъобразна заповед № РД 08.1/15.4.2019 г. и правните последици от издаването й

Документ в PDF формат ТУК