Сходен казус – отговор от НАГ във връзка с прилагането на чл. 153

Сходен казус – отговор от НАГ във връзка с прилагането на чл. 153

Документът е получен във връзка със запитване по Закона за достъп до обществена информация.

Документ в PDF – формат ТУК