Отговор от гл. арх. Здравков

Отговор от гл. арх. Здравков във връзка с искане на кмета на р-н „Лозенец“

Отговор от главния арх. на София Здравко Здравков във връзка с искане на кмета на р-н „Лозенец“ за служебно изменение на подробен устройствен план (ПУП) на УПИ I – 98,99, кв. 272а, м. „Лозенец I-ва част“

документи сграда Златен Век
документи сграда Златен Век
документи сграда Златен Век