КАКВО НЕ ЗНАЕТЕ ЗА „ЗЛАТЕН ВЕК“

Източник: 24 часа | 10.05.2019

КАКВО НЕ ЗНАЕТЕ ЗА „ЗЛАТЕН ВЕК“
Сградата „Златен век“ Е НЕ САМО ВИСОКА!

Известна главно с ръста си, най-нашумялата сграда в София – „Златен Век“ – поставя най-високо… летвата за луксозното жилищното строителство у нас. След реализирането на „Златен век“ взискателният български клиент ще пожелае всичко… планински свеж въздух у дома, ниски енергийни разходи, невидимо сметосъбиране и още…

Ето десет неща за „Златен век“, които не всички знаят.

ПРЕДЛАГА ПЛАТФОРМА С 360-ГРАДУСОВА ПАНОРАМА

Върхът на „Златен век“ ще бъде споделен с всеки, който пожелае да види София както от никъде досега. На последния етаж се предвижда т.нар. „view point“ – достъпна за всички. На тази платформа е предвиден уникален – с дизайн на светеща сфера – ресторант. Впечатляващите градове в света имат място, от което да бъдат обгледани, и то се превръща и в гореща точка за туристи, и във възможност за романтични мигове. „Златен век“ създава именно такова място, което ще стане емблематично за нашата столица – символ на София, мост между епохите.

ОТВАРЯ НОВИ ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА

„Златен век“ не е затворен в себе си свят, а придобивка за своя район и за София. Първите две нива на сградата са на разположение на всички жители и гости на столицата. На тях ще има търговски център, кафе-сладкарница, клубен етаж, зала за танци, пилатес и йога, спа зона със закрит басейн, фитнес, детска зала, покривна озеленена тераса с водно огледало. С новите места за спорт, пазаруване и почивка, и с пространствата за събития, се увеличават предложенията за свободното време в града.

ДЕМОНСТРИРА ВПЕЧАТЛЯВАЩА АРХИТЕКТУРА

Една амбициозна висока сграда не е струпване на етажи, а творба на монументалното градско изкуство. Тя участва в оформянето на специфичния силует на града, т.нар. skyline, внася в него изненада, енергия, ритъм. Със задължаващото име „Златен век“, новата сграда вгражда символиката на растежа и благоденствието в трите стилизирани житни класа, които се извисяват от арки на трийсет метра височина. В християнството житото символизира и вярата: семето на словото Божие покълва в душите на достойните хора, става клас и дава плод. Златният век на Симеон Велики се свързва с духовния подем на народа ни след покръстването при неговия баща Борис. Трите класа носят и идеята за Светата Троица, както и за Вяра, Надежда и Любов – дъщерите на София. В трите арки е вграден и прабългарският символ – Y, знака на хан Кубрат. „Златен век“ се превръща в мост между епохите, в послание към всички онези, които са готови да сътворят новата действителност.

НЕ ДОПУСКА ОФИС ЕСТЕТИКА

Предубежденията към високите сгради се дължат най-вече на впечатления от някои, които са строени за офиси: еднообразни и сякаш херметично запечатани. Проектът на „Златен век“ доказва, че високата сграда може да бъде топла, гостоприемна, отворена за средата си. Противно на много очаквания, тук има тераси на всеки етаж към всеки имот, и то просторни. Прозорците са големи, всички се отварят и осигуряват оптимално ослънчаване.

ОСИГУРЯВА ПЛАНИНСКИ ВЪЗДУХ В ГРАДА

Рекуператорната система използва температурата на отработения въздух от помещенията, за да затопли или охлади постъпващия свеж въздух, без двата потока да се смесват. По този начин се намалява драстично потреблението на енергия в цялата сграда. Интегрираните системи за вентилация и климатизация с рекуперация имат гъвкави температурни режими и повишават качеството на въздуха до желаните параметри на влажност и йонизиране. Филтриран от прах, полени и фини частици, въздухът може да бъде планински свеж в сърцето на града. За пръв път в София АРТЕКС въвежда рекуператорната система, следвайки примера на все повече страни от ЕС, в сградите „Диамант“ и „Диамант 2“, а тук тя ще бъде от още по-висок клас.

ПРАВИ НЕВИДИМА… СМЕТТА

Сметта стига до сутерена директно от всеки етаж. В сутеренното ниво накрайник на сметопровода ще се насочва към различен колектор според вида на посочения отпадък. Отпадъците се извозват от сутерена, като във и около сградата няма да се виждат никакви контейнери. Подразбира се, че в „Златен век“ боклукът ще се събира само разделно.

ГАРАНТИРА СТАБИЛНОСТ ПРИ ТРУСОВЕ

Със съзнанието, че София е в сеизмична зона, „Златен век“ не само е проектирана в стриктно съответствие с еврокодовете за земетръсна устойчивост, но отговаря на най-строгите калифорнийски норми по този показател. Консултант е Рене Лагос, Чили, чиято компания е реализирала много сгради, които вече са издържали проверката на силни трусове, тоест експертните заключения за конструкциите се основават на изводите от поведението на реални сгради в реални условия. „Златен век“ ще бъде една от най-сигурните сгради за обитаване в България.

И НЕПОКЛАТИМОСТ СРЕЩУ ВЯТЪРА

Фасадната система, разработена за „Златен век“, е специално оразмерена на вятър и е преминала през реални натоварвания в т.нар. „аеродинамичен тунел“. Така се гарантира, че няма да има дори минимални премествания при много силен вятър, а звуко- и топлоизолацията ще си останат безупречни. Впрочем зад естетиката на заоблените линии на фасадата, носещи елегантната простота на природните форми, стои и това прагматично съображение: меките обеми създават по-добро обтичане на ветрови натоварвания.

ПРЕДВИЖДА НЕПРЕКЪСВАЕМО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ

Абсолютната независимост и непрекъсваемост на електрозахранването позволява работата на всички системи за сигурност във всяка ситуация. Това се гарантира чрез резервирано захранване 1-ва категория от електропреносната мрежа заедно със захранване от две подстанции и самостоятелен дизел генератор.

ПРОТИВОПОЖАРНАТА ЗАЩИТА Е ПРИОРИТЕТ

Подсигурен е самостоятелен резервоар за гасене с две независими системи за гасене с противопожарни кранове. От своя страна, спринклер на водна мъгла под високо налягане позволява потушаване на огъня при минимално количество вода, без да се нанасят щети от наводняване в сградата. Системи за вентилация с повишено налягане и отдимяване в случай на пожар гарантират безопасността на хората и достъпа на противопожарните служби. Програмата за оповестяване се активира при всяка критична ситуация, като се използват специално монтираните говорители във всеки етаж и имот.

Нещата, които правят „Златен век“ сграда от най-ново поколение: сигурна, енергийно ефективна, изключително функционална, би могъл да продължи с много други черти (например със специалната инсталация за питейна вода), но за София не по-малко важно е, че сградата гради МОСТ МЕЖДУ ВРЕМЕНАТА. Уплътняването на градската тъкан с постройки, които повтарят правеното десетки пъти, изглежда безопасно. Посредствеността не предизвиква протести, но причинява обезсърчаваща скука и потиска творческите импулси. Днес никой голям град не подценява силата на естетическата провокация да „събуди“ мястото, да създаде интерес към него. Във визията на „Златен век“ се усеща новото излъчване на града: динамичен, дързък, жадуващ размах.
През 70/80-те години японският архитект Кишо Курокава неслучайно избира мястото за своята висока сграда – като първи символ на връзката между епохите – Японския хотел – там горе, на хълма! Висока сграда не се строи в подножие, а на високо! Недалеч от неговата висока сграда се ражда и Вторият символ на връзката между епохите – сграда „Златен век“. Сграда, която ще остави отпечатък на нашето време и която ще бъде не само емблема на София, но и стимул в мисленето ни за архитектура, превърнала столицата ни в един от модерните европейски градове, в мост между епохите.
Кой спира прогреса?
Кой спира строежа на Законната Сграда?
Кой спира символа на столицата – който се свързва с духовния подем на народа ни?
Кой спира моста между епохите в съграждането на един европейски град?
Кой?!?!…