ВИДЕО КАНАЛ

ВИДЕО КАНАЛ – МЕДИЕН АРХИВ – АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ

 • Видео канал, свързан с компанията Артекс Инженеринг, представящ както видеа от живота на компанията, така и видеа на фондация „Нашият дом е България“ на арх. Пламен Пламенов Мирянов – основател на фондацията.
 • Интересни визуализации на сгради – обекти на Артекс Инженеринг.
 • Клипове и видеа, отразяващи работата на компанията, нейният екип и позиции, свързани със сграда Златен век и др. обекти.
 • Визуализации и инересни моменти от проектирането на сградите, ситуационни положения, както и други любопитни моменти от проектантските и архитектурни екипи на Артекс Инженеринг.
 • Видеа на фондация „Нашият дом е България“, представящи невероятната красотата на нашата природа, свързани с незабравими моменти и личности от историята, както и с фолклора ни.
 • Много и различни любопитни видеа, свързани с личности от бизнеса, архитектурата, изкуството.
 • Видеа, свързани с българската и световна архитектура.
 • Видео канал, обединяващ вскички значими моменти от живота на компанията Артекс, различни постижения, награди, участия и събития.
 • Видеа, свързани с различни телевизионни предавания, репортажи, събития, видео клипове с рекламно или обществено значимо съдържание.
 • Любопитни и интересни и научни факти, свързани с развитието на строителния бранш, както и новости за въвеждането на нови технологии в строителството.
 • Новини и предавания, свързани с градоустройството и планирането.
 • Новини и предавания, свързани със закона за устройство на територията, строителството и архитектурата.