АРТЕКС ОТСТРАНИ ВСИЧКИ ЗАБЕЛЕЖКИ НА ДНСК

АРТЕКС ОТСТРАНИ ВСИЧКИ ЗАБЕЛЕЖКИ НА ДНСК

Всички изисквания на ДНСК са удовлетворени още преди връчването на заповед за спиране на „Златен век“, с което отпадат причините за спиране строежа
13.04.2019
София

След като в края на март ДНСК поиска частично спиране на строежа на сграда „Златен век“, строителите от „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК” ООД отстраниха всички забележки на Дирекцията за национален строителен контрол.

За да се съобрази изцяло с изискванията на българските институции, компанията удовлетвори констатациите на ДНСК още преди заповедта за спиране на строежа да бъде връчена.
В Констативен акт № СТ-146 от 03.04.2019г. ДНСК прави няколко констатации, касаещи строително-монтажните работи на обекта.

Първата от тях е „липса на отвори, предвидени за монтаж на автомобилни асансьори“, което е временно проектантско решение, целящо по-добра технологичност при изпълнението на кофражните работи. Въпреки че това не нарушава нито един нормативен акт на Република България, отворите са вече факт – изпълнени съобразно одобрения проект.

Другата констатация на ДНСК – “неизпълнена частично плоча на кота +5,70“ – също е временно технологично решение, по съображения на проектанта, съгласно неговите правомощия и задължения по ЗУТ. Въпреки това към днешна дата плочата е излята съобразно одобрения проект.

За да бъдат удовлетворени и останалите изисквания на ДНСК, „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК” ООД е коригирала наклоните на откоси в съседен имот, запълнен е неукрепен изкоп, премахната е положена вече мазилка и е поставена допълнителна обезопасителна мрежа, която дори не е нормативно изискуема.

„С това всички забележки, констатирани от ДНСК са надлежно отстранени и считаме, че не са налице основания нито за частично, нито за цялостно спиране на строежа. Нещо повече – спирането на строителството би било напълно незаконосъобразно“ – заявява арх. Весела Мирянова, управител на „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК” ООД в писмо до Началника на ДНСК, изпратено на 12.04.2019.

Очакваме ДНСК да разпореди проверка, която да установи обективното състояние на строежа и липсата на основания за спирането му. Напомняме също така, че разрешението за строеж за обекта има правно действие до 11.01.2020, след което може да бъде подновено по новия законов ред.

В тази връзка се надяваме на обективни и законосъобразни действия от страна на държавните институции, които да докажат на бизнеса, обществото и международните общности, че развитието на градската среда и благоприятния икономически климат са сред приоритетите на управление на България.

Документ в PDF формат ТУК

Приложение 1: Възражението от „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК” ООД до Началника на ДНСК
Приложение 2: Снимки на отстранените констатации на ДНСК

„АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК” ООД,
гр. София, ул. ”Неофит Рилски” № 46

Приложение 1: Възражението от „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК” ООД до Началника на ДНСК

https://www.arteks.eu/Zlaten-Vek/2019/04/12/vazrajenie-dnsk/

Приложение 2: Снимки на отстранените констатации на ДНСК