„АРТЕКС“ заявява категорична нетърпимост към целенасоченото манипулиране

„АРТЕКС“ заявява категорична нетърпимост към целенасоченото манипулиране на общественото мнение и уронването на престижа на компанията

На 5 март 2020 година в определени български медии за пореден път беше разпространена невярна и несъответстваща на фактите информация относно многофункционалната сграда „Златен Век“.

В тази връзка „АРТЕКС“ отново обръща внимание, че разполага със законно и валидно разрешение за строеж, потвърдено от Софийския административен съд, ДНСК, Главния архитект на София и авторитетни правни експерти, сред които проф. Огнян Герджиков, проф. Дончо Хрусанов, проф. Иван Русчев, проф. Димитър Костов, проф. Иван Тодоров, Явор Зартов и други.
Искаме също така да уточним, че в района на „Златен Век“ са направени множество експертни проучвания, сред които положителен транспортен анализ , изготвен през 2018 г. по поръчка на Столична община, както и транспортен анализ, изготвен през 2019 г. по поръчка на „АТРЕКС“. Чието заключение е, че „при реализирането на проекта не са налице предпоставки за какъвто и да било транспортно-комуникационен проблем в околната улична мрежа“. Освен това от КАТ са дали съгласие при въвеждане в експлоатация на „Златен Век“ да се възстанови двупосочното движение по ул. „Тодор Ночев“, което към момента е еднопосочно.

„АРТЕКС“ подкрепя свободата на словото и правото на гражданите да изразяват своето мнение.

В същото време считаме, че изопачаването на истината и тенденциозното повтаряне на невярна информация е целенасочено манипулиране на общественото мнение.

Подобни изказвания нанасят материални щети на бизнеса ни. Целят да поставят дадени интереси над върховенството на закона и да уронят както нашия авторитет, така и този на институциите, гарантиращи законността – съд, ДНСК, НАГ, кмет на София, Главен архитект на Столична община.
Смятаме, че принципите на демокрацията изключват възможността публични личности да опорочават истината безнаказано и затова сме решени да се борим за справедливост докрай.

В тази връзка заявяваме, че приходите от обезщетения от текущите наказателни дела срещу личности, нанасящи имуществени вреди на фирмата ни, ще бъдат дарени за благоустройството на квартал „Лозенец“.

След спечелване на делата „АРТЕКС“ ще направи допитване до гражданите на „Лозенец“ за какво да бъдат изразходвани средствата.

Бихме искали също така да призовем всички, които отделят време и ресурси за разпространение на невярна информация, да пренасочат усилията си в градивна посока и да докажат загрижеността си за подобряване качеството на живот в „Лозенец“, като помогнат за решаването на належащите проблеми на гражданите в района, вместо да пълнят медийното пространство с клевети и невярна информация.